Epost-varsling

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler > Ferie > Behandle feriesøknader >

Epost-varsling

Feriesøknader ønskes ofte sendt til nærmeste ledere i det de blir registrert.

 

På kontrollpanelet velger du hvilke brukergrupper feriesøknadene skal sendes til. Se Brukergrupper og rettigheter for veiledning for hvordan du oppretter egne grupper.

 

epostgrupper