Handlingsplan og enkle tiltak

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler > Risikovurdering >

Handlingsplan og enkle tiltak

Enkle tiltak:

Enkle tiltak er oppgaver man oppretter rett fra risikohendelsen. Du kan på kontrollpanelet stille inn hvilken oppgavetype som skal være standard for enkle tiltak. Du kan på den måten samle alle enkle tiltak som en handlingsplan for risikoreduserende tiltak.

 

clip0122

 

 

 

clip0124

 

 

Handlingsplanen finner du i Oppgavemodulen, eller under Handlingsplan for risikokategorien.

 

clip0125

 

clip0126