Endringslogg

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler > Avvik > Skjema for avvik > Faner >

Endringslogg

Alle endringer som gjøres på avviket vil logges i systemet, både på endringslogg i avviket og på kontrollpanelet.

 

clip0095