KPI-rapportering

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler > Prosesser > Grafisk portal >

KPI-rapportering

Eksempler på KPI (Key Performance Index) Data kan hentes inn fra eksterne datakilder.

 

clip0038

 

Data kan fremstilles på mange måter. Her er det fremstilt med speedometer og kakediagram. Det er flere visuelle måter å velge mellom.

 

KPISTATUS