Dokumentforespørsler

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler > Prosjekt >

Dokumentforespørsler

Dokumentforespørsler kan knyttes til enten oppgave/prosjekt-typer, eller til et malprosjekt eller maloppgave. Dersom det knyttes til en type, vil det alltid være forespørsler knyttet til oppgaven/prosjektet når det opprettes. Dersom det knyttes til en mal, vil man ha behov for færre typer prosjekt/oppgaver dersom man har flere ulike prosjekter/oppgaver i systemet.

 

Dokumentforespørsler er en fin måte å holde tråd i alle dokumenter/sjekklister som skal fylles ut i et prosjekt. På fremsiden av et prosjekt som inneholder delprosjekter og/eller mange oppgaver, vil man få en komplett oversikt over status på de ulike dokumentene.

 

Dersom man legger til dokumentforespørsler i malen, vil disse også komme på eksisterende prosjekter basert på malen du la til ny forespørsel i. Dersom du fjerner en forespørsel, vil dette fjernes fra alle prosjekter der dokumentforespørselen ikke er besvart.

 

clip0181

For forespørsler knyttet til et mal-prosjekt, vil du kunne sette dette opp slik:

 

Opprett prosjektmalen din, og se etter gadget Forespørsel om dokumenter. Hvis du ikke ser denne, klikker du på Rediger dashbord og søker i gadgetvelger.

 

clip0225

 

 

Merk: Du vil kun finne denne knappen på et prosjekt som er en mal. (Her har vi endret tittelen på gadgeten, slik at det er lett for brukeren å forstå formålet.)

 

 

Du kan sette opp forespørsler både på prosjektet, delprosjektet eller en oppgave.

 

Ved å trykke på Sett opp dokumentforespørsler, vil feltet for maloppgave/prosjekt være fylt ut for deg. Først vil du komme hit, her klikker du på opprett ny forespørsel.

 

clip0173

 

 

Oppsett av forespørsel:

Dersom dere ønsker at filnavnet/dokumentnavnet skal markeres med prosjektnummer/oppgavenavn eller andre parametere, kan dere angi macro for filnavn og beskrivelse. Det er også mulig å sette standardverdier for macro på dokumentforespørsel. Dette finner du på kontrollpanelet.

 

Skjemaet for dokumentforespørselen inneholder flere valg:

 

clip0174