Direkteredigering (WebDAV)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler > Dokumenter >

Direkteredigering (WebDAV)

Direkteredigering av dokumenter from LANDAX on Vimeo.

 

Dokumentbiblioteket har full WebDAV-støtte. Det betyr at man kan koble seg på dokumentbiblioteket ved hjelp av en mengde eksterne programmer og enheter.

 

Dokumenthåndtering over WebDAV gir anledning til å åpne og redigere dokumenter direkte, uten nedlasting. Ved lagring, lagres dokumentet direkte tilbake til systemet, slik at endringene umiddelbart er tilgjengelig for andre. Det kreves ingen mellomlagring på datamaskinen.

 

Kun én person kan jobbe i redigeringsmodus samtidig på et dokument. Dokumentet låses for redigering, men andre brukere har fortsatt mulighet for å åpne det i skrivebeskyttet visning. Man bør derfor lukke dokumenter man er ferdig å jobbe med. I noen tilfeller vil det allikevel bli gitt tillatelse til å redigere dokumentet. Dersom en annen bruker lagrer en ny versjon av dokumentet, vil for eksempel Word oppdage dette, og slå sammen begge endringene. Dette er funksjonalitet i Office-pakken.

 

Dokumenthåndtering over WebDAV kan slåes av og på i kontrollpanelet for dokumentbiblioteket. Sletting av filer er som standard deaktivert i WebDAV, men dette kan justeres i kontrollpanelet (anbefales ikke).

 

Redigering i Microsoft Office

Dersom du har Microsoft Office installert, vil du i mange tilfeller kunne åpne opp et dokument for redigering ved å trykke på knappen "Rediger filen direkte" på dokumentskjemaet eller rett i dokumentlisten.

 

Direkteredigering er tilgjengelig for i listen og i dokumentskjemaet. Vi anbefaler å kun redigere utkast, og det vil komme opp advarsel dersom du forsøker å direkteredigere et publisert dokument.

 

 

I listen finner du et orange ikon for direkteredigering:

 

DocumentDirectEditList

 

 

 

I skjemaet er det en orange knapp for direkteredigering:

DocumentDirectEditForm

 

 

I listen over versjoner inne på et dokument:

 

DocumentDirectEditVersionList

 

Redigering av mapper

Det finnes en egen knapp for å åpne biblioteket i Windows Explorer.

 

DocumentFolderOpen

 

Legg mappen til som en Network Location med adressen du finner her.

 

 

Ved bruk av WebDAV-URL fra www-knappen, må man også taste inn brukernavn og passord i tillegg. Dette håndteres av de enkelte WebDAV-klienter. Denne funksjonen gjør det mulig å bruke dokumentbiblioteket på en stor mengde klienter, f. eks. "Pages" på iOS. Dersom man bytter passord på brukeren, vil passord også måtte endres for å få tilgang igjen i andre programmer hvor man har lagt inn URLen.

 

Dersom det brukes påloggingsintegrasjon, vil man ikke kunne benytte denne funksjonen, med mindre man også har registrert et passord i systemet.

 

For IT-administratorerer

Se Tekniske krav for informasjon om hvilke nettlesere og Office-versjoner som er støttet.

 

Ved bruk av direkteredigering av en fil vha "Rediger filen direkte", eller ved å redigere biblioteket med knappen "Åpne mappen i Windows Explorer", ligger påloggingen lagret i selve URLen. Slike URLer har en varighet på tre døgn. Dersom en bruker åpner et dokument for redigering, og ikke gjør noen endringer i løpet av tre døgn, vil det ikke fungere å lagre dokumentet igjen. Man må da åpne på ny. Dette er en sikkerhetsbegrensning.

 

Windows Explorer har en makslengde på 255 tegn i URL. Denne begrensningen slår inn dersom man åpner en mappe i Windows Explorer. Ved direkteredigering av filer, er dette sjelden et problem.