Opprette dokumentmaler

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler > Dokumenter > Dokumentmaler >

Opprette dokumentmaler

Dokumentmaler er vanlige dokumenter i dokumentbiblioteket, som er markert som en mal. For ordens skyld anbefaler vi å samle alle dokumentmaler i én eller noen få mapper, for enkelt å kunne admninistrere malene dine.

 

Malene du ønsker å bruke, kan du laste opp som et vanlig dokument. For å merke et dokument som mal, huker man av i sjekkboksen på dokumentkortet, markert på bildet under. Dette kan også gjøres på flere dokumenter om gangen via dokumentlista, se multiredigering. Malene kan inneholde flettefelter for dokumentes metadata, som for eksempel ID, eier, revisjonsdato og andre relevante data. Se Etterbehandling for veiledning på fletting av dokumenter.

 

clip0025

 

 

 

På fanen «Relasjoner» på dokumentmaler, kan man se hvilke dokumenter som er opprettet basert på samme mal, med klikkmulighet for å gå til de forskjellige dokumentene.

clip0028