Dokumentmaler

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler > Dokumenter >

Dokumentmaler

 

Dokumentsystemet i Landax bygger på bruk av filer i kjente filformater som for eksempel Word-dokumenter og Excel-regneark.  Et hvilket som helst dokument som er lagt inn i dokumentbiblioteket kan defineres som en mal. Dokumentmaler vil også være tilgjengelig for bruk som dokumentforespørsler i prosjektmodulen/oppgavemodulen.

 

Inne på skjemaet for dokumenter kan du krysse av om dokumentet er en mal.

 

clip0025

 

 

Hvis det ligger maler i Landax vil det være en knapp i dokumentregisteret for «Opprett fra mal».

 

clip0026

 

 

Dokumenter som er maler får en lilla indikasjon i dokumentregisteret.

clip0027

 

 

Mal-funksjonen er tilgjengelig både i selve dokumentbiblioteket og i de forskjellige dokumentfanene rundt omkring i systemet.

 

Maler er nyttig i forbindelse med strukturerte dokumenter som prosedyrer, referater, operasjonsbeskrivelser, rutiner og instrukser. Du kan for eksempel formatere en dokument som en mal for prosedyrer. Hver gang du har behov for å skrive en prosedyre, velger du Opprett fra mal, og fyller inn tekst og opplysninger om den konkrete prosedyren.