Skifte navn på filer

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler > Dokumenter >

Skifte navn på filer

Det er mulig å skifte filnavnet til dokumentet rett i Landax. For å gjøre dette, se etter blyanten som er ved filnavnet til den opplastede filen.

 

DocumentChangeFilename

 

Klikker du på blyanten, vil du kunne endre filnavnet. Dersom det allerede finnes en annen fil med samme navn i samme mappe, vil ikke filen skifte navn. Klikk på Lagre, og filen har fått nytt navn.

 

DocumentChangeFilenameField