Relasjoner

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler > Dokumenter >

Relasjoner

Fanen relasjoner gir en oversikt over hvor dokumentet er benyttet, eller om dokumentet har en relasjon til ett eller flere dokumenter i systemet. Andre oppføringer med kobling til dokumentet vil også komme frem her.

 

clip0074