Notater

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler > Dokumenter >

Notater

Notater kan legges til knyttet til et dokument generelt, og til enkeltversjoner av dokumentet. Man kan altså ha notater som omhandler en spesifikk versjon, samtidig som man har overordnede notater på dokumentet, som gjelder hele dokumentet.

 

Legg inn notatet ved å klikke på knappen Nytt notat

 

DocumentNotes

Når dokumentet ikke er til høring eller til godkjenning finner du notatene til høyre i bildet. Ellers er notatfeltene flyttet til høyre.

 

 
Notater ved arbeidsflyt

 

Når du sender et dokument til høring, kan du legge inn en kommentar ved utsendelsen. Denne kommer inn som notat på versjonen. Høringsdeltakerne kan legge inn tilbakemeldinger. Dette kommer også inn på dokumentet som versjonsnotater.
 
DocumentReviewNotes
Tilbakemeldinger og kommentarer ved høring kommer frem i versjonsnotatene

 

Når du sender dokumentet til godkjenning vil du også kunne legge ved en kommentar. Godkjenner kan også legge inn kommentar i forbindelse med avvising eller godkjenning. Begge deler vil komme med som notater på dokumentversjonen.