Redigering av flere dokumenter samtidig (Multiredigering)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler > Dokumenter >

Redigering av flere dokumenter samtidig (Multiredigering)

Multiredigering from LANDAX on Vimeo.

 

 

 

Multiredigering av dokumenter gir deg mulighet til å redigere flere dokumenters metadata i en og samme operasjon.

 

Hake av for alle dokumenter du ønsker å redigere.

 

DocumentMultiEdit

 

 

Klikk på knappen Rediger. Du får nå opp dette skjermbildet:

 

Hake av i de sjekkboksene til venstre for å gjøre feltene skrivbare. Alle felter du krysser av på vil bli endret på alle dokumentene du har valgt å redigere. Klikk så på Lagre og Lukk for utføre de valgte endringene.

 

DocumentMultiEditForm