Dokumenter på høring

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler > Dokumenter >

Dokumenter på høring

 

Noen dokumenter eller nye versjoner av dokumenter skal sendes til flere medarbeidere for høring før de publiseres. Dette er en del av arbeidsflyten i dokumentmodulen. Noen dokumenttyper kan tillate at dokumenter blir sendt på høring, andre kan kreve at det skal sendes ut på høring.

 

Sende ut et utkast for revisjon/høring

 
På skjemaet for utkastet kan du legge inn høringsdeltakere.
 

DocumentVersionReviewers

 

Øverst på skjemaet er det knapper for å sende dokumentet videre til neste status. Her kan du sende dokumentet på høring.
 

DocumentVersionToReview

 

Når du klikker på Send på høring, vil det komme frem en dialogboks hvor du kan legge inn en kommentar.
Hvis du ikke har på forhånd valgt høringsdeltakere vil det komme mulighet for å velge disse i dialogboksen.

 
DocumentReviewDialog
Kommentaren vil bli lagt blant notatene på versjonen.
 
Når du klikker på Send på høring i dialogen, vil høringsdeltakerne vil bli varslet om dette i en e-post. E-posten vil ha en link til dokumentet, og de vil kunne legge inn en kommentar til utkastet.

 

 

I e-posten om høringsrunden vil det være en link til skjemaet. Her kan man åpne filen og lese gjennom teksten. Man kan legge inn sin kommentar ved å klikke på Nytt notat.
 
DocumentReviewNotes

 

 

Gadget for dokumenter på høring eller godkjenning

 
dashbordet kan man legge inn en gadget som er benevnet som Dokumenter til høring eller godkjenning av meg.

 

Denne gadgeten kan justeres, men som standard vil den vise alle dokumenter som er til godkjenning og som jeg er satt som godkjenner av, og alle dokumenter som er til høring og som jeg er satt som høringsdeltaker på. Dokumentene kan enkelt lastes ned ved å klikke på navnet, og skjemaet kan åpnes ved å klikke på den blå blyanten.  

 

DocumentApproveGadget