Rettigheter på enkeltmapper

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler > Dokumenter >

Rettigheter på enkeltmapper

Rettigheter på dokumentmapper from LANDAX on Vimeo.

 

 

 

Det er mulig å definere egne rettigheter for enkeltmapper. Rettigheter kan settes på mapper på første nivå i mappestrukturen, og arves nedover til alle undermapper.

 

Gå til redigeringsskjemaet for ønsket mappe ved å klikke på blyanten i trestrukturen i dokumentmodulen. Alternativt kan du gå til Kontrollpanel -> Dokumenter -> Konfigurer dokumentmapper, og klikke på ønsket mappe.

 

Merk at kun mappeansvarlig kan definere rettigheter på mappe. Sett derfor mappeansvarlig først, og klikk Lagre. Merk at hvis valget "Denne mappen har egne rettigheter" er huket av, men ingen rettigheter er definert, vil mappen kun være synlig for mappeansvarlig.

 

Her ser du skjemaet for en mappe som har mappeansvarlig registrert. Ved å krysse av på "Denne mappen har egne rettigheter", vil du kunne redigere rettighetene.

 

clip0077

 

 

Valget "Overskriv alle andre rettigheter, med rettigheter angitt på denne mappen", betyr i praksis at ingen andre får tilgang til mappen utenom de som eksplisitt blir angitt i rettighetskonfiguratoren. Dersom valget ikke krysses av, vil rettighetene for dokumentmodulen generelt, og rettighetene for mappen, slås sammen.

 

Klikk på "Sett opp rettigheter" for å gjøre selve rettighetskonfigurasjonen.

 

NB! Du må først sette opp egne grupper som du ønsker å gi tilgang til. Se Brukergrupper og rettigheter for en innføring i dette.