Dokumentmapper

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler > Dokumenter >

Dokumentmapper

Rekkefølge på mapper from LANDAX on Vimeo.

 

 

Mappene er synlig til venstre i dokumentmodulen. De er organisert i en trestruktur med hovedmapper og undermapper. For å legge til nye hovedmapper går du på kontrollpanel og velger Dokumenter og klikker på knappen Konfigurér dokumentmapper.

 

Du kan ellers endre mappe-egenskaper og legge til undermapper direkte i dokumentmodulen.
 

clip0063

 

Legge til en undermappe

 

Klikk på mappenavnet på mappen som du skal legge undermapper under. Klikk på mappe-pluss-ikonet. I skjemaet som kommer frem kan du legge inn egenskapene til den nye mappen.

 

For å komme tilbake til dokumentlista, klikk på Tilbake-knappen øverst.

 

 

Endre egenskaper til en mappe

 

Klikk på mappenavnet på mappen som skal endres. Klikk på blyantikonet ved mappenavnet for å åpne dokumentmappeskjemaet.

 

Du kan legge inn egen tilgangsstyring til mappen. Les mer her...

 

For å komme tilbake til dokumentlista, klikk på Tilbake-knappen øverst.

 

 

Skjema for dokumentmappe

 

clip0064
Legg merke til at du kan sette en rekke tilleggsopplysninger på mappen.

 

 

 

Rekkefølgen på mappene

 

Mappene i mappestrukturen er sortert alfabetisk etter nummer først, så navn. Nummerfeltet kan inneholde både bokstaver og tall. Hvis det ikke er oppgitt noe nummer vil nummer bli ansett som 0, og sortert før 1, 2 osv... Mappene blir sekundert sortert alfabetisk etter navn, det vil si hvis det er to mapper med samme nummer, vil mappene sorteres innbyrdes etter navn. Du kan endre nummer på en mappe ved å klikke på blyant-ikonet ved mappenavnet og endre nummer i skjemaet som kommer frem.