Påminnelser

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler > Dokumenter >

Påminnelser

OBS: Dersom du har en ny base, er alle oppsett for påminnelser deaktivert. Du skal gå inn på kontrollpanelet, og angi de varslingsrytmene som passer for dere.

 

På kontrollpanelet kan dere justere varsling av dokumenter som skal revideres. En forutsetning for at varsling skal fungere, er at dokumentet er tilstrekkelig registrert med dato for revisjon.

 

clip0062