Konfigurasjon

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler > Dokumenter >

Konfigurasjon

 

Dokumentsystemet kan konfigureres på kontrollpanelet

 

HeaderTopRight
Kontrollpanelet åpnes ved å klikke på tannhjulet oppe til høyre

 

Åpne kontrollpanelet og velg modulen Dokumenter.
Modulen kalles ofte for Dokumentbiblioteket.

 

 

Dokumenttyper

 

Et dokument kan være av en gitt type. Dette kan være prosedyre, instruks, rutine, skjema, referat etc. Det vil være naturlig å stille forskjellige krav til arbeidsflyten for forskjellige typer. Noen typer vil man kreve godkjenning før publisering, andre typer vil man kreve en høringsrunde før godkjenning og igjen for andre vil man ikke kreve noe som helst før publisering. Dette kan spesifiseres i typeoppsettet til dokumentmodulen.

 

Dokumenttypene kan aktiveres og hver enkelt dokumenttype kan konfigureres med en rekke parameter. Les mer om dette under Dokumentstatus og arbeidsflyt.
 

 

DocumentUseTypes

Sett JA i kontrollen Bruk dokumenttyper for å ta i bruk mulighetene til arbeidsflyt og differensierte skjemaer

 

 

Standardverdier

 

Dokumenter under utarbeidelse

Du kan sette opp noen standardverdier i konfigurasjonen slik at dokumentmodulen passer bedre til ditt behov. For eksempel kan man sette om man ønsker som standard at dokument under utarbeidelse er synlig i lista. Hvis man setter JA her vil dokumenter som ikke er publisert, men har status utkast, til høring, til godkjenning osv være synlig i lista når du åpner dokumentmodulen.
 
DocumentShowNotPublished

 

 

 

 

 

Andre standardverdier

 

DocumentDefaultSettings
 

JA i feltet avdelingsfeltet er tomt som standard medfører at når man oppretter et dokument vil dokumentets avdelingsfelt ikke bli fylt ut med avdelingen til den som er logget inn. Motsatt hvis det er satt NEI i konfigurasjonen.

 

JA i feltet "Flett ved nedlasting" er avhuket som standard... medfører at når man oppretter et dokument i word-format så vil det som utgangspunkt være haket av for at dokumentet skal flettes ved nedlastning.

 

 

Dokumentmapper

 

 

Mappetreet

 

Dokumenter organiseres i mapper. Les mer om dokumentmapper her.

 

Mappetreet kan konfigureres med noen parameter

 

DocumentFolderDefaultSettings

 

 

Når man åpner dokumentmodulen vil mappetreet huske hvilke mapper du sist hadde åpnet (ekspandert). Men det kan settes opp at det alltid åpner minimum alle hovedmappene. Det gjøres ved å velge JA i kontrollen Åpne mapper på første nivå i mappetreet.

 

Det er et par indikatorer på mappetreet. JA i kontrollen Vis grønn hake i mapper hvor det kun er godkjente dokumenter, medfører at om du har en mappe som kun inneholder godkjente dokumenter, så vil mappen få en grønn hake på seg

 

DocumentFolderGreenIndicator

Grønn hake viser at det kun er godkjente dokumenter i mappen

 

JA i kontrollen Vis alle mapper-knappen medfører at det kommer tilsyne en knapp  på toppen av mappetreet. Denne blir som standard valgt når man åpner dokumentmodulen, og dokumentlista viser dokumenter på tvers av alle mapper i dokumentmodulen.

 

DocumentsFromAllFolders

 

 

 

Mapper

 

Du kan sette opp mapper under kontrollpanelet til dokumentbiblioteket.

 

DocumentFolderConfigurationButton

 

For å redigere dokumentmappene, klikk på Konfigurér dokumentmapper.

 

DocumentFolderConfigurationList

 
Øverst kan du velge hvilken modul du skal konfigurere mapper for. Som standard er modulen Dokumenter valgt, men legg merke til at du kan ha egen mappestruktur under dokumentfanene til en rekke andre moduler, for eksempel kunder, avvik og oppgaver.

 

Klikk på mappenavnet for å komme til skjemaet til mappen.

 

 

DocumentFolderEdit

Legg merke til at du kan sette en mappe usynlig ved å huke vekk Er aktiv.