Godkjenne dokumenter

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler > Dokumenter >

Godkjenne dokumenter

 

På dokumentskjemaet kan du velge hvem som skal godkjenne dokumentet.

 

Et utkast kan sendes til godkjenning ved hjelp av enten aksjonsknappene i versjonslista eller i toppen av skjemaet.
 
DocumentToApprove

 

Når man sender et dokument til godkjenning kan man legge inn en kommentar.

Godkjenner vil motta en e-post om dokumentet.
 

Når godkjenner åpner dokumentskjemaet vil han ha en knapp for godkjenning. Han kan også avvise og sette status tilbake til utkast.
Han kan også legge inn en kommentar i forbindelse med godkjenningen.
 
DocumentApproveForm

 

 
Godkjenningsrettigheter
 

Den som skal godkjenne dokumentet må ha godkjenningsrettighet.
 
I kontrollpanelet for dokumentmodulen er det mulig å sette en sperre mot å redigere godkjente dokumenter.
På konfigurasjonen av dokumenttypen kan man også sette om det skal være tillatt å godkjenne egne dokumenter. Det vil si at man kan sperre mot at en forfatter godkjenner dokumentet han selv har forfattet.
 

 

Arbeidsflyt
 
Godkjenning er en del av dokumentets arbeidsflyt.

 

På dokumenter uten spesielle krav til arbeidsflyt kan dokumenter godkjennes ved du klikker på knappen for godkjenning.  Dokumentet blir grønt i dokumentlista så fort det er godkjent.

 

DocumentsApproveButton

Det vil godkjennes når du klikker på Lagre. Nå vil knappen bli grønn og ha navn på den som godkjente dokumentet.
Man kan oppheve godkjenningen ved å hake vekk godkjenning og lagre dokumenet på nytt.
 

DocumentApproved

 

Godkjente dokumenter vil bli markert med en grønn hake i dokumentlista.

 

DocumentApproveIcon

 

 

 

 

Gadget for dokumenter på høring eller godkjenning

 
dashbordet kan man legge inn en gadget som er benevnet som Dokumenter til høring eller godkjenning av meg.

 

Denne gadgeten kan justeres, men som standard vil den vise alle dokumenter som er til godkjenning og som jeg er satt som godkjenner av, og alle dokumenter som er til høring og som jeg er satt som høringsdeltaker på. Dokumentene kan enkelt lastes ned ved å klikke på navnet, og skjemaet kan åpnes ved å klikke på den blå blyanten.  

 

DocumentApproveGadget