Tilgangsstyring

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler > Dokumenter >

Tilgangsstyring

Rettigheter kan settes opp med brukergrupper på Kontrollpanel. Se Brukergrupper for mere informasjon.

 

Rettighetsmatriser for de forskjellige brukernivåene, finner du på kontrollpanel, Brukergrupper. Gå i en gruppe, velg Rettigheter og den modulen du ønsker å se rettighetene for. Valg dere gjør i kontrollpanelet vil påvirke denne matrisen, og denne vil alltid vise et sanntidsbilde av tilgangene.

 

Dersom rettighetene skal tilpasses, opprettes egne grupper og de gis tilgang utover systemgruppene.

 

clip0078