<< Click to Display Table of Contents >>

Hensikt

Styring av alle skriftlige rutiner, prosedyrer, instrukser, referater og andre dokumenter. Dokumentene legges i en mappestruktur og er tilgjengelig i andre deler av Landax-systemet. Du kan laste opp/ linke til alle typer dokumenter.

 

Bruk

Du kan legge til flere opplysninger om dokumentet. Blant annet:

 

Ansvarlig: Den som er eier eller forfatter av dokumentet

Medforfattere: De som er med på å utarbeide dokumentet

Type: hva slags type dokument dette er. For eksempel rutine, prosedyre, skjema osv...

Kategori: Hvor i internkontrollsystemet dokumentet hører hjemme

Dato for revisjon: Når dokumentet ble revidert

Varighet: Dato for når dokumentet skal revideres

Avdeling: Hvilke avdelinger dokumentet hører til

 

Dokumentene kan enkelt sendes som vedlegg til e-post. Du kan også linke til dokumentet fra for eksempel artikler på intranettet eller i andre dokumenter.

 

Dokumenter lastes opp ved å dra dokumentene fra en mappe på din pc, over til systemet. Her kan du flytte mange dokumenter om gangen. Se Import av dokumenter for mere informasjon. Dokumenter kan også opprettes fra maler direkte i systemet, se Opprette dokument fra mal for mere informasjon.

 

Ved bruk av dokumentmodulen, får alle dokumenter en livstidsadresse, som kan brukes til kobling fra forskjellige systemer. Pålogging kan da integreres automatisk om ønskelig.

 

Du kan bruke dokument-modulen til vedlikehold og register for prosedyrer, instrukser, håndbøker, permer og rutiner innen alle relevante områder:

Kvalitetsledelse

HMS-arbeid

Brannvern

Organisasjonsledelse

Prosjektledelse

Salgs- og markedsarbeid

Forskning og utvikling

 

DocumentModule2