Påminnelser

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Kontrollpanel >

Påminnelser

Under valget Påminnelser i kontrollpanelet ligger innstillinger for utsending av automatiske påminnelser fra Landax-systemet.
 

 

Det kan settes opp regler for varslingen på flere moduler. I skjemaet står modulene som faner over skjemaet. På fanene er det en indikator som viser om e-postvarslingen er aktivert eller ikke.

 
ConfigDistribution

 

Knappen Kjør distribusjon manuelt gir mulighet til å kjøre prosessen manuelt hvis det av en eller annen grunn ikke har blitt kjørt, eller om du akkurat har slått på funksjonen.