Deltakeres rettigheter

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler > Prosjekt > Rettigheter >

Deltakeres rettigheter

En deltaker som legges til et prosjekt, får tilgang på nivået de legges til, samt alle underliggende nivåer til nivået de er deltakere på. De får lesetilgang. For å gi de skrivetilgang, kan de angis som ansvarlig deltaker.

 

clip0227

 

Dersom du ikke finner sjekkboksen for ansvarlig i deltakeroversikten i ditt prosjekt, så gå til kontrollpanelet -> prosjekt, og se etter fliken for deltakere:

 

clip0228

 

 

Man vil da finne igjen deltakeren man har satt som ansvarlig deltaker i oversikten "Hvem har tilgang":

 

clip0230