Deltakeres rettigheter

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler > Prosjekt > Rettigheter >

Deltakeres rettigheter

Som standard får en deltaker som legges til et prosjekt, tilgang på nivået de legges til, samt alle underliggende nivåer til nivået de er deltakere på. De får lesetilgang. For å gi de skrivetilgang, kan de angis som ansvarlig deltaker. Dette kan overstyres på rettighetsoppsett på brukergruppene.

 

clip0227

 

Dersom du ikke finner sjekkboksen for ansvarlig i deltakeroversikten i ditt prosjekt, så gå til kontrollpanelet -> prosjekt, og se etter fliken for deltakere:

 

clip0228

 

 

Man vil da finne igjen deltakeren man har satt som ansvarlig deltaker i oversikten "Hvem har tilgang":

 

clip0230