Deaktivering av gruppers tilgang

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Kontrollpanel > Brukergrupper og rettigheter >

Deaktivering av gruppers tilgang

Dersom man ønsker å ha enda strengere tilgangsstyring enn hva systemgruppene tillater, er det mulig å deaktivere rettighetene til hele grupper for modulene.

 

 

OBS: Hvis du ønsker å gjøre dette, må du ha tungen rett i munnen. Deaktivering av gruppens rettigheter vil sperre de ute fra modulen, og de vil ikke ha tilgang før du har laget en ny gruppe som ivaretar dette. Dokumenter godt i notatfeltet til de ulike gruppene hvilke endringer du gjør. Som et eksempel vil ikke brukergruppen Brukere sende inn avvik via app dersom rettighetene er deaktivert.

 

Eksempel:

 

Brukergruppen bruker skal ikke ha tilgang til avviksmodulen. For at dette skal kunne gå, må vi deaktivere rettighetene til brukergruppen Brukere i avviksmodulen. Dersom noen brukere likevel skal ha tilgang, oppretter man en ny rettighetsgruppe, kopierer oppsettet fra brukergruppen Brukere, eller setter opp eget oppsett, og legger til aktuelle medarbeidere i den nye gruppen.

 

deaktiveringavrettigheter