Datalogger

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler > Utstyr og FDV >

Datalogger

Hensikt

Oversikt over målinger gjort knyttet til et utstyr eller lokasjoner, f. eks. jevnlige målinger av KM-stand på biler, eller strømavlesning på bygg.

 

Gode tips

Registrer viktige måleverdier ved utførelse av gjentakende oppgaver på utstyr.

driftslogg-liste