Sjekklister

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler >

Sjekklister

Hensikt

Modul for sjekklister, tilfredshetsundersøkelser og datainnhenting i spørsmålsform.

 

Modulen kan knyttes til de fleste andre moduler for å få egne registreringsskjema knyttet til f. eks. avvik, utstyr, kompetanse, dokumenter, sykefravær, etc.

 

screencapture-landaxsalg-landax-no-survey-results-23-1484652244798

 

 

Gode tips

Tilknytninger

Forhåndsknytt sjekklisteskjemaer opp mot moduler, slik at man kan fylle ut utvalgte sjekklister direkte.

survey-links

 

Distribusjon

Send besvarte sjekklister direkte på e-post.

survey-print

 

Rapportering

Rapporter på målbare besvarelser kan hentes ut i sanntid.