Dashbord som startside

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler > Dashbord >

Dashbord som startside

Du kan opprette flere dashbord, og koble disse mot brukergrupper og personer.

 

 

 

hmtoggle_plus1For brukergrupper
hmtoggle_plus1For personlige dashbord