Rettigheter

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler > Medarbeidere >

Rettigheter

Se Brukergrupper og rettigheter for informasjon om hvordan man gir rettigheter til brukere.

 

Standard rettigheter til å redigere medarbeidere

Rolle

Opprette

Lese

Endre

Slette

Avdelingsleder

Ja, avdeling

Ja, avdeling.

Ja, avdeling.

Ja, avdeling.

Avdelingsbruker

 

Ja, meg.

Ja, meg.

 

Utvidet bruker

 

Ja, meg.

Ja, meg.

Ja, meg.

Bruker

 

Ja, meg.

Ja, meg.

 

Observatør

 

Ja, meg.

Ja, meg.