Modulseksjoner

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Kontrollpanel >

Modulseksjoner

Modulseksjoner erstatter tidligere faner i moduler. Knapp for å redigere seksjoner er tilgjengelig på modulens kontrollpanel (f. eks. Kontrollpanel -> Prosjekter), eller ved å gå i Konfigurasjonsmodus når man står inne på f. eks. et prosjekt. Der kan man styre navn på seksjon, synlighet, åpningsseksjon, rekkefølge, og opprette egne og slette seksjoner. Systemet inneholder noen faste seksjoner (systemseksjoner) som ikke kan slettes.

 

En seksjon peker enten til et dashbord eller til en URL. For systemseksjoner følger det ofte med et system-dashbord, som vedlikeholdes og oppdateres automatisk. Man kan kopiere det for å redigere videre på, eller man kan velge å opprette et nytt dashbord for å starte fra bunnen av på en seksjon. F. eks. kan man sette opp et eget dashbord for "Dokumenter" på et prosjekt. Dersom man ønsker å gå tilbake til et systemdashbord igjen kan enten dashbordet slettes, eller systemdashbord kan velges inn igjen.

 

Ved endring av navn på en seksjon, endres navnet kun for aktivt språk. For å gå tilbake til standard-navn for en seksjon, kan navnefeltet tømmes.

 

Valgmulighet for å endre dashbord, viser kun dashbord som tilhører samme modul.

 

modulesections

 

 

Endre modulseksjoner for enkelte prosjekttyper

Ved redigering av modulseksjoner for prosjekter, har man et ekstra valg i listen som heter "Prosjekttyper". Her kan man sette opp synlighet og navn for prosjekttyper. Disse valgene overstyrer det generelle valget på seksjonen. Man kan altså velge å skjule en seksjon for spesifikke typer, eller gjøre synlig kun for spesifikke typer. Man kan også sette en seksjon til standard (åpningsseksjon) for en type.

 

Bildet under viser en åpningsseksjon som er tilgjengelig for alle prosjekter utenom Type "Byggeprosjekt", og en alternativ åpningsseksjon som kun er synlig for "Byggeprosjekt". Disse valgene kan brukes kombinatorisk. Ved oppsett av en slik konfigurasjon vil systemet gi beskjed om du forsøker å sette et oppsett som er ugyldig (f. eks. om en type ikke lenger har noen åpningsseksjon).

sectionsfortype