Konfigurasjonsmodus

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Kontrollpanel >

Konfigurasjonsmodus

Konfigurasjonsmodus - Avvikskjema from LANDAX on Vimeo.

 

 

Du kan  sette systemet i konfigurasjonsmodus ved å holde muspekeren over kontrollpanel-ikonet på toppen og klikke på øyeikonet som kommer frem.

 
 
HeaderTopRightConfigButton

 
 

Når konfigurasjonsmodus er aktivert, kan det deaktiveres ved å trykke på øyet øverst til høyre på skjermen. Har man vært i konfigurasjonsmodus, kan man trykke på øyet for å slå konfigurasjonsmodus på og av. Neste gang man logger ut/inn, vil man måtte gå til kontrollpanel for å aktivere konfigurasjonsmodus.

 
HeaderTopRightConfigIcon

 

 

I konfigurasjonsmodus vil det dukke opp en mengde blå bokser i systemet. Der kan man konfigurere feltet.

 

ConfigBoxClosed

 

Konfigurasjonsmulighetene er feltnavn (på alle tilgjengelige språk), synlighet på web og/eller app og om feltet er påkrevd eller ei. Det kan variere hvilke muligheter man har.

 

Hold musa over fastnøkkelen for å få opp konfigurasjonsboksen.

 

ConfigBoxOpen

 

Konfigurasjonsmulighetene er feltnavn (på alle tilgjengelige språk), synlighet på web og/eller app og om feltet er påkrevd eller ei. Konfigurasjonsmulighetene kan variere etter hva feltet inneholder.

 

Funksjonen for å sette systemet i konfigurasjonsmodus er kun tilgjengelig for systemadministratorer