Grunndata

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Kontrollpanel >

Grunndata

På grunndata registreres de fleste grunnverdier som brukes i systemet. Grunndata finnes på kontrollpanel.