Menypunkter

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Kontrollpanel >

Menypunkter

Menypunkter - Snarveier til favorittvisninger from LANDAX on Vimeo.

 

 

 

 

 

clip0131

På Kontrollpanel, under valget "Menypunkter", så administreres menyen. Den kan tilpasses etter behov og ønske, og du kan selv velge hva fanene skal hete.

 

Beskrivelse av de forksjellige valgene:

Navn:

Navn på menypunktet som vises i menyen. Dette kan hete det du ønsker.

Beskrivelse:

Beskrivelse av menypunktet som dukker opp når du holder pekeren over menypunktet. F.eks: Her registreres avvik og forbedringer.

Kodeord:

Genereres automatisk.

Adresse:

Adressen til modulen. F.eks: documents.php er adressen til dokumentmodulen.

Synlig:

Hvis valgt, så er menypunktet synlig i menyen. Hvis ikke valgt, vil den ikke synes i menyen.

Startside:

Kryss av her, og valgte side vil bli startside.

Ramme:

Åpner menypunktet i egen ramme i IK-Sentral. MERK: må ikke krysses av på menypunkter med undermenyer.

Dokumenter:

Menypunktet får et dokumentikon hvis det er lagt ved dokumenter, og klikker du på det så får du opp oversikt over vedlagte dokumenter med mulighet til å laste de ned eller åpne de.

Slett:

Hvis det er et låseikon synlig her, må du kontakte Landax for å slette.

Sortering:

Flytt menypunkter opp og ned ved å bruke pilene. Du kan også flytte på punkter i trestrukturen ved å dra og slippe de dit du ønsker.

 

Ved å dra og flytte på mappene i trestrukturen, så vil du kunne endre rekkefølge og legge faner under hverandre. Man endrer navn og synlighet til høyre (i det grønne feltet).

 

Nytt menypunkt

For å legge til et nytt menypunkt, benytt den blå linjen nederst. Fyll ut navn, gjerne en beskrivelse, og en adresse som peker dit du vil menypunktet skal føre. Internt i systemet så holder det å ta med moduladressen. Eksempler på dette er:

 

bedriften.landax.no/incidents.php (avviksmodulen). Kopier fra og med /.

 

Skal du linke til en ekstern adresse, sørg for å få med hele: https://help.landax.no/index.html?velkommen.htm

 

Redigere undermenyer:

 

Klikk i trestrukturen på det menypunktet du vil redigere. Skjermbildet til høyre vil nå vise de menypunktene som allerede ligger under valgte punkt, og du vil kunne legge til flere. Er du på et punkt uten underpunkter, vil du se en tom liste.

clip0132