Kompetanseplan

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler > Kompetanse >

Kompetanseplan

All planlagt kompetanse kan vises i en tidslinjevisning.

 

Du kommer til kompetanseplanen ved å klikke på Vis kompetanseplan i Kompetanseoversikten

 

 
CompetencePlan

 

CompetencePlanTimeline
 
 

I kompetanseplanen kan du filtrere på medarbeidere eller avdelinger. Personene kommer nedover og kursene er plassert bortover i en tidslinje. Du kan velge hvilken tidslinje du ønsker og hvilke datoer du ønsker å se på.

 

Knappen Vis kompetanseoversikt oppe til høyre sender deg tilbake.