Ny kompetansetype

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler > Kompetanse >

Ny kompetansetype

Merk: Kun for administratorer.

 

Kompetansetyper ligger under Grunndata på Kontrollpanelet.

 

Ved å klikke på den lille pilen ved "Rotnivå", vil du kunne utvide trestrukturen og redigere de underliggende data. På den måten kan du få en struktur i de forskjellige kompetansene.

 

 

clip0134