Kompetansevedlikehold

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler > Kompetanse >

Kompetansevedlikehold

Kompetanse kan legges inn på medarbeiderkortet. Åpne en medarbeider ved å klikke på navnet til personen. Få på fanen Kompetanse. Her kan man legge inn og endre kompetansen til medarbeideren.
 
Hvis en medarbeider er tilknyttet en kompetanse vil det bli markert med et ikon i medarbeiderlista. Ved å holde muspekeren over kompetanseikonet så kommer det en oversikt over hvor mange kompetanseregistreringer medarbeideren har.
 
CoworkersCompetenceIndicator
 

Man kan sette kompetanse på flere personer samtidig. Marker flere personer i lista ved å huke av i sjekkboksene. En grønn verktøylinje dukker opp øverst. Velg kompetanse, og klikk på enten Opprett gyldig kompetanse eller Opprett planlagt kompetanse.

CoworkersMultipleCompetence

Kompetansemodulen
 
I kompetansemodulen får man en fullstendig liste over kompetansen til personene i organisasjonen. Det vises en linje for hver kompetanse. Kompetansen beskrives med en kompetansetype.
 
Legg inn kompetanse ved å klikke på knappen Registrer ny kompetanse. For å redigere en registrert kompetanse klikker man på blyant-ikonet på linja.
 
CompetenceList
 
Man kan endre flere kompetanseregistreringer på en gang ved hjelp av multiredigeringsfunksjonen. Marker kompetansene ved å huke av i sjekkboksene og klikk på redigeringsknappen i den grønne linja som kommer frem.
 
CompetenceListMultipleEditing

 
Legg merke til at det er mulig å gruppere lister på kolonner. For eksempel Type, ved å klikke på det lille ikonet til høyre for kolonnetittelen:
CompetenceListGrouping

 

 

Når man klikker på redigeringsikonet på en kompetanse, får man mulighet til å spesifisere detaljene knyttet til hver kompetanse.

Man kan endre person, endre til annen type kompetanse, sette på stjerner og skrive notater

Se Skjema for kompetanse.

CompetenceForm

Skjema for kompetanse. Legg merke til at du kan registrere kompetanse på kunde og leverandør også. Du kan også registrere kompetansebehov og planlagte kurs.