Skjema for kompetanse

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler > Kompetanse >

Skjema for kompetanse

Kompetanse kan knyttes mot medarbeider, kunde, leverandør, kontaktperson og et kompetansebehov. Du kan legge til et kompetansekrav på utstyr slik at det ved utlån/utleie sikres at vedkommende har riktig kompetanse. Se også FDV og Rullering og utlån.

 

clip0043

 

Type: Velg om du skal registrere kompetanse mot en medarbeider, kunde, leverandør, kontaktperson, eller et behov.

 

Kompetansetype: Velg aktuell kompetanse. Denne listen redigeres under grunndata.

 

Datofelter:

Feltet styrer hvor lenge kompetansen er gyldig. Er det en kompetansetype uten utløpsdato, la Til-feltet så tomt. Fra-feltet brukes til å registrere når kompetansen ble oppnådd.

 

Ansvarlig: Personen valgt her, vil få e-post dersom kompetansen skal trigge varsel når den utløper.

 

Stjernerangering: Kan benyttes til å rangere erfaring.

 

Gyldig:

Styrer gyldigheten til kompetansen. Er datofeltet Til fylt ut, så vil dette fjernes automatisk når utløpsdato er passert.

 

Planlagt:

Vises med en P i kompetansematrisen.

 

Arkiver kompetansen ved utgåelse: Kompetansen blir IKKE varslet ansvarlig, blir ikke rødt i listen, men vil gå direkte til arkiv.

 

Send e-post til ansvarlig ved utgåelse: Kompetansen blir varslet ansvarlig.

 

Leverandør:

Brukes til å registrere leverandøren av kompetansen.

 

Notatfelt:

Notater for kompetansen