<< Click to Display Table of Contents >>

Hensikt

Oversikt over organisasjonens kompetanse eller sertifikater. Dette kan være oversikt over hvem som har hvilke kurs, nøkler, sertifikater, adgangsbevis og andre kompetansebevis.

Kompetansen kan ha gyldighet i form av datostyring, og/eller manuell styring av status. Det kan settes krav til kompetanse, den legges som planlagt kompetanse på ansattkortet.

 

 

 

Bruk

Kompetanse kan registreres i kompetansemodulen og i medarbeidermodulen. Kompetanse kan registreres på flere personer samtidig.

 

forsidekompetanse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gode tips

Legg inn alle kurs medarbeideren har deltatt på. Legg inn kopi av kursbevis. Gjør oppslag via kompetansemodulen på kompetanse.