Beredskapsvarsling

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler >

Beredskapsvarsling

Hva gjør du om en kritisk situasjon oppstår? Hvem og hvordan blir folk varslet?

 

I modulen beredskapsvarsling kan du legge inn forskjellige grupper av kontaktpersoner som kan varsles via SMS og e-post. Meldingene som sendes ut kan settes opp på forhånd. I en kritisk situasjon kan du dermed på få sekunder sendt varsling og iverksatt tiltak. Alle varslinger blir logget med tidspunkt, innhold, avsender og mottakere.

 

Varslingen kan for eksempel inneholde en melding om å koble seg på en telefonkonferanse, at man skal møte opp på et sted osv..

 

emergency-form