Beredskap

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler >

Beredskap

Hensikt

Har du en tilfredsstillende beredskapsplan? Har du et system for krise- og øvelsesledelse? Blir øvelsene evaluert og livsviktige erfaringer lagt til grunn for forbedringer?

 

Modulen Beredskapsplan gir både mulighet til å legge opp planer i forbindelse med øvelser/skarpe hendelser og kriseledelse.

 

Bruk

I beredskapmodulen kan du legge inn en rekke hendelsestyper. For eksempel brannøvelse eller gasslekkasje. Se Operasjon for mer informasjon.

 

Under hver hendelsestype er det flere meldingslogger: fokusområder, situasjonsbeskrivelse, spesialinformasjon og media. Meldinger logges automatisk fra tiltaks- og varslingsplan, og man kan legge til egne loggføringer.

 

clip0021

 

Til modulen hører det også et planverk som inneholder dine rutiner, instrukser og prosedyrer i form av filer og dokumenter. Dette planverket er organisert i mapper og er tilgjengelig i beredskapssystemet.