Behandle feriesøknader

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler > Ferie >

Behandle feriesøknader

Ved behandling av ferisøknader finner du en oversikt over alle innsendte søknader og status på de. Du kan velge å vise i kalendervisning, listevisning og på en tidslinje. Det gjør du ved å gå mellom de forskjellige fanene som er på toppen av listen, som du ser under på skjermdumpen her.

 

Slik er oversikten over feriesøknader:

oversikt

 

Ved å klikke på navnet på registreringen vil du få opp dette vinduet:

 

godkjenneavvise

 

Her kan du sette status på feriesøknaden. Her er søknaden satt som godkjent, og endringer vil bli varslet på e-post. Her ser du en hvordan det indikeres at søknaden er godkjent.

 

godkjent