Behandle avvik

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler > Avvik > Kom i gang > Steg for steg >

Behandle avvik

For å sikre at det beholdes kontroll på hvem som er inne i saken, så er det lurt å benytte tidsstempel.

 

Her ser du et eksempel på bruk av tidsstempel:

 

tidsstempel