Avvikstruktur

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler > Avvik >

Avvikstruktur

Avvikstyper og kategorier from LANDAX on Vimeo.

 

 

Struktur for registrering av avvik bygges opp etter bedriftens behov. Dette gjøres på Kontrollpanelet under Grunndata. Se Grunndata for mere informasjon.

 

Eksempel:

 

1.Type

a.Kategori

i.Fokusområde

 

 

1.Produksjons – Produkt - Kvalitetsavvik

a.Produktfeil

i.Feil på produkt

ii.Feil produkt

iii.Feil antall

b.Feil med utstyr, maskiner

i.Maskin har feil

ii.Maskin virker ikke

iii.Utstyr mangler

iv.Feil på verktøy/sjablong

v.Feil verktøy/sjablong

c.Råvarefeil

i.Fei på råvare

ii.Feil råvare

d.Feil i utførelse

i.Rutine ikke fulgt

ii.Manglende opplæring

iii.Feil / mangler i informasjon