Avvik og Revisjon

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler > Avvik >

Avvik og Revisjon

Se Protokoll for beskrivelse av revisjonsystemet.

 

 

Ved opprettelse av en sak, og der svaret er at avvik er funnet, kan man sette opp at avvik skal registreres ved lagring av saken.

 

protokollavvik

 

Ved å klikke OK i denne dialogboksen vil du komme til typevelgeren i avviksmodulen når du lukker saken.

 

I avviket vil saken fra Revisjonen være synlig, og du kan klikke deg direkte til revisjonen eller saken avviket er koblet på.

 

 

sakavvikrevisjon

 

 

Når avviket lagres og lukkes vil du bli sendt tilbake til revisjonen du holdt på med i utgangspunktet. Et ikon for avvik (utropstegn) vil indikere hvilke saker som har avvik eller ikke.

 

listerevisjonmedavvik