Avvik

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler >

Avvik

Landax Avvik er et komplett avvikssystem med både funksjoner for registrering, rapportering, distribusjon per epost, oppfølging og filvedlegg.

 

Avviksmodulen i Landax-systemene er en omfattende og fleksibel løsning. På en enkel måte kan du legge inn opplysninger om avvik, tiltak og ansvarsforhold. Avvik og hendelser kan registreres via APP, SMS, e-post og direkte i systemet. Skjema for registrering av avvik kan tilpasses de forskjellige avvikstypene.

Registrer avvik under forskjellige typer, kategorier og fokusområder. Du kan knytte avviket til en kunde, avdeling, prosjekt, og flere andre parametere.

Last opp dokumenter og filer, dette kan være bilder eller relaterte dokumenter. Deleger oppgaver knyttet til avviket. Knytt til og fyll ut sjekklister. Distribuer avviket via e-post til medarbeidere, ansvarlige, leverandører og kunder. Legg inn økonomiske notater til avviket og få et bilde på hva avvikene koster virksomheten.

forsideavvik2016

Registere

Avvik kan registeres via app, web, sms og mms, e-post og via skjema på din nettside.

 

 

Behandle avvik og hendelser:

 

Fargekoder i avviksregisteret gjør det enkelt å se hvilke avvik som er ubehandlet, under behandling, lukket og hvilke avvik som har overskredet tidsfrist for lukking. Du kan fylle ut sjekklister knyttet til avviket. Under behandlingen så kan du også gjøre det samme som under registering- distribuere avviket, legge til dokumenter osv.

Rapportere:

 

Modulen inneholder en enkel rapportløsning hvor man kan velge mellom avdelingsbasert, typebasert, kategoribasert, fokusbasert produktbasert, kundebasert og leverandørbasert statistikk. Du kan velge om du vil måle kvantitet eller økonomi, og hvilken periode du ønsker å rapportere for. Du kan også sette filter for å hente ut mer spesifikke rapporter.

I tillegg til dette, inneholder systemet en avansert rapportmodul som lar deg sette opp spesielle og detaljerte interaktive rapporter.

Enkel rapportmodul:

rapport

Avansert rapportmodul:

KPI