Avvik

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler > Utstyr og FDV > Utstyr >

Avvik

Se også Avvik for utfyllende veiledning.

 

Du kan registrere avvik direkte fra utstyrskortet, eller du kan koble utstyr til et avvik fra Avviksmodulen.

 

avvik2utstyr