Avdelinger

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler >

Avdelinger

Modul for håndtering av avdelinger

 

 

Liste over avdelinger

Liste over avdelinger

Avdelinger kan organiseres i en trestruktur, og det bør registreres slik at det strukturen gjenspeiler organisasjonskartet.
 
Klikk på den grønne knappen oppe til venstre for å registrere ny avdeling. For å endre en avdeling klikker du enten på blyant-ikonet eller avdelingsnavnet. Hvis du skal registrere en underavdeling klikker du enten på pluss-ikonet på linja med den avdelingen du skal registrere en avdeling under, eller velge en avdeling i feltet «Ligger under» på avdelingsskjemaet.

 

 

 

 

Avdelingsskjema

Avdelingsskjema

 

 

Inne på avdelingskortet kan du legge inn navn og nummer. Nummeret kan bestå av både bokstaver og tall, men nummeret må være unikt for hver avdeling.
 
En medarbeider kan ha en hovedavdeling, og være tilknyttet flere avdelinger. Se Medarbeidere for veiledning. På avdelingskortet er det en fane med en liste over alle som har avdelingen som hovedavdeling, og en fane med en liste over personer som er deltaker på avdelingen.

 

Medarbeidere med denne avdelingen som hovedavdeling

Medarbeidere med denne avdelingen som hovedavdeling

 

Du kan koble medarbeidere til avdelingen i fanen «Medarbeidere med hovedavdeling». Husk at hvis du gjør denne operasjonen her er det det samme som å velge hovedavdeling på kundekortet. Det vil si at hvis en medarbeider har en annen avdeling som hovedavdeling, vil denne medarbeideren få ny hovedavdeling hvis du velger en annen avdeling i denne fanen.

 
 

Egen logo for avdelingen

Egen logo for avdelingen

De forskjellige avdelingene kan ha egne logoer. Gå på fanen Logo og last opp en egen avdelingslogo.