Automatisk distribusjon

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler > Oppgaver >

Automatisk distribusjon

Valget "Autmatisk distribusjon" vil kun varsle om den valgte oppgaven nærmer seg utløpsdato eller er over lukke tid. For å aktivere at e-postvarsling automatisk sendes til ansvarlig når en ny oppgave opprettes, se Kontrollpanel.

 

clip0033