Lukke en protokoll

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler > Protokoll >

Lukke en protokoll

En protokoll kan lukkes for å låse redigeringsmuligheter. Det er ansvarlig for protokollen som har denne muligheten, og det er kun den som lukker protokollen som har rettigheter til å åpne den igjen.

 

For at valget skal være tilgjengelig, må alle saker i protokollen være lukket.

 

clip0015

 

Når du klikker på Lukk, vil du få en advarsel. For å lukke protokollen, klikk OK. For å avbryte, klikk Avbryt.

 

clip0016

Protokollen vil nå bli merket med en mørkere grønnfarge i listen over protokoller, og vil fortsatt være tilgjengelig for lesing av data, men er ikke skrivbar.