Administrering av protokolltyper

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler > Protokoll >

Administrering av protokolltyper

Protokoller kan tilpasses på mange måter. Her er beskrivelser av de forskjellige funksjonene som ligger bak protokoll. For å komme til administrasjonen av protokolltyper, gå til Kontrollpanelet- Protokoll, eller fra en knapp i Protokoll.

 

protokoll6

 

Første steg her er navn på protokolltypen, og om den skal ligge under en annen protokolltype.

protokoll1

Kategorier brukes på spørsmålene/sakene i protokoller. Her kan du endre, slette og legge til som du ønsker selv.

protokoll2

 

Grupperinger gir deg mulighet til å gruppere spørsmål/saker i protokollen. Her kan du også legge til, slette og endre som du ønsker.

protokoll3

 

Svarene på spørsmålene kan trigge aksjoner. Her kan du legge til hva de forskjellige svarene skal trigge, og endre og slette slik du ønsker. Ja, Nei og Ikke relevant er standard svar som blir synlige i protokollen om noe ikke er spesifisert.

protokoll4

 

Feltinstillinger er Konfigurasjonsmodus i en liste. Her kan du angi synlighet, og endre navn på feltene. Det er også mulig å gjøre dette i selve protokollen med Konfigurasjonsmodus.

 

protokoll5