Fravær

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler >

Fravær

Hensikt

Hensikten med denne modulen er å ha kontroll på all type fravær, enten det er sykefravær eller korte fravær f. eks. ved legetimer, småskader, etc.. Man skal kunne håndtere sykefravær etter faste intervaller bestemt av NAV og IA-regelverket.

 

Administratorer har tilgang til alle registreringer. Avdelingsledere har tilgang til alle innenfor sine avdelinger. Alle andre har kun tilgang til sine egne registreringer.

Gode tips

Sett opp e-postvarsling på fraværsoppfølging. Du vil da få et varsel straks det nærmer seg tid for å gjennomføre et oppfølgingsmøte, etc.. Dokumentér det som kommer frem på møtet, i fraværsmodulen, for å sikre at informasjonen blir ivaretatt på en god måte.

 

Registrering

I tillegg til manuell registrering via fraværsmodulen, kan den ansatte registrere egne fravær via timeregistreringsmodulen.

absense-hourmatrix