ABCHus

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Moduler > Prosjekt > Prosjektdashbord (Kundeeksempler) >

ABCHus

Her er det lagt opp til å kun ha synlige oppgavene brukeren skal forholde seg til, som ikke er blokkerte av andre gjøremål. Oppgavegadgeten er filtrert som standard på "mine" oppgaver, og viser derfor ikke alle oppgaver før jeg aktivt velger dette selv. Delprosjekter er ikke synlig, men ligger til grunn for de ulike fasene.

 

I hovedbildet til prosjektet er det kun navigering i oppgaver. Her vil man kun se oppgaver uten blokkering, og ikke hvilket delprosjekt oppgaven hører til.

 

Dokumentforespørslene er sortert på kategori, og navnet på opplastningsforespørselen er dokumenttype. Det er satt opp et eget dashbord som består av to dashbord for inndeling av dokumentforespørslene.

 

Skjermbilde av prosjektmodul ABC-Hus